Péče o člověka s demencí

Výrobca: Portál

Kód produktu: P9788026201540

Dostupnosť: Skladom

Cena: 9,54€

Autor                  Glenner Joy A. a kol.
Podtitul               Sprievodca pre rodinných príslušníkov
Prekladateľ         Šmejkalová Denisa
Nakladateľ          Portál
Počet strán         136 
Väzba                 Brožovaná
Rok vydania        2012
Vydanie:             české

Sprievodca pre rodinných príslušníkov 
Starostlivosť o človeka, ktorý trpí nejakou formou demencie, stojí veľa úsilia. Je potrebné prechádzať rôznym nehodám, zabezpečiť problematické miesta v domácnosti a zabezpečiť človeku s demenciou aj sebe samému čo najbezpečnejšie prostredie a zároveň sa seniorom, ktorého duševné schopnosti a praktické zručnosti postupne miznú, konať adekvátne jeho možnostiam a zároveň ako s dospelým. Kniha skúsených odborníkov ponúka praktické rady, ktoré sa týkajú všetkých oblastí života človeka s demenciou a jeho rodiny. Nájdeme v nej odporúčania, ako chorému pomáhať s osobnou hygienou, ako zabezpečiť dostatočnú výživu aj ako s človekom s demenciou komunikovať tak, aby nám čo najviac porozumel a aby sme ho svojím hovoreným prejavom nedráždili alebo nestresovali. Všetky oblasti starostlivosti o človeka s demenciou sú v knihe priblížené pomocou kazuistík. Kniha je veľmi praktická; autori radia, ako zvládať každodenné problémy, a zároveň upozorňujú na to, že by sa opatrovatelia mali snažiť zachovať človeku s demenciou jeho ľudskú dôstojnosť a umožniť mu, aby využil všetky svoje zvyšné schopnosti, pretože čo nepoužívame, o to čoskoro prídeme. Kniha osloví rodinných príslušníkov a priateľov osôb s demenciou, sociálnych pracovníkov, opatrovateľov a personál zariadenia pre osoby s demenciou. 
Joy A. Glenner vedie sieť centier pre ľudí s Alzheimerovou chorobou.


Odborná recenzia:

Joy A. Glenner a kol.: Péče o člověka s demencí – rec. H. Matějovská Kubešová

Úvodní kapitola knihy velmi citlivě prezentuje motiv svého vzniku – poskytnout oporu pečujícím i s jemným upozorněním na možné pozitivní aspekty poskytované péče, z nichž nejpřínosnější je pro obě strany zachování komunikace, a tím i vzájemné blízkosti.

V kapitole Porozumění a přijetí jsou výstižně a srozumitelně popsány počáteční příznaky demence s vysvětlením na životních epizodách konkrétních nemocných. Zvláště cenný je pro rodinné pečovatele popis problémů s ovládáním emocí a problémů s racionálním úsudkem a uvažováním. Popis fází demence s konkrétními projevy umožní rodinnému pečovateli připravit se na vývoj choroby jeho blízkého a předejít tak vlastním pocitům nedostačivosti a selhání.

Závěr této kapitoly je věnován vysvětlení pro pečující, jak pochopit změny v chování partnera s demencí a jak se s nimi vyrovnat.

Druhá kapitola je pojmenována „Příprava na budoucnost“. Podává na několika stránkách přehled nejdůležitějších věcí, na které by pečovatel zaujatý svou rolí neměl zapomenout, jako je vlastní zdraví a kondice, finanční zajištění sebe i partnera, jak jednat s právníky, jak hledat podpůrnou skupinu.

Třetí kapitola je nejzásadnější, protože pomáhá pečovatelům předcházet komunikačním problémům a případně je řešit.. Mnozí pečovatelé jsou schopni zvládnout neuvěřitelné množství práce, pokud se však nedaří vytvořit i pozitivní a příjemnou atmosféru, hrozí brzké vyčerpání. Základní čtyři pravidla technik pozitivní interakce jsou v tomto případě velmi cennou pomůckou, stejně jako základní návody ke zvládání problémového chování.

Kapitola čtvrtá a pátá jsou věnovány praktickým návodům, jak zajistit bezpečnost domova a základní úkony péče, slovní popisy jsou doplněny výstižnými nákresy, bezpečnost domova je dokonce možno otestovat na předloženém souboru položek. Pozornost je věnována výživě a stravování, oblékání a zajištění základních hygienických úkonů. Každá položka je vždy doplněna výčtem cílů a náměty, jak jich dosáhnout.

Poslední šestá kapitola poskytuje náměty na činnosti, které oba partneři mohou vykonávat společně a které jsou zároveň prospěšné z hlediska udržení soběstačnosti.

Závěr knihy je opatřen užitečným slovníčkem pojmů.

Kniha „Péče o člověka s demencí“ je sepsána s hlubokou znalostí problému a zjevně vychází z mnohaleté zkušenosti autorů s péčí o nemocné s demencí. Je nesporně velmi cennou pomůckou nejen pro rodiny nemocných, ale i další pečovatele, kteří se o nemocné s demencí dlouhodobě starají či s nimi přicházejí do styku, jako jsou studenti středních a vyšších zdravotnických škol i lékařských fakult.

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Přednostka Kliniky interní geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno
Předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti

Recenze zpracována pro nakladatelství Portál.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: - +

Opište kód z obrázku: