Kontakty

Hebi vital s.r.o.

Pravenec 456

972 16 Pravenec

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 30487/R.

IČO: 47 749 067  *  DIČ: 202 408 29 18  *  IČ DPH: SK2024082918

Bankové spojenie: 4019954670/7500, ČSOB a.s., pobočka Prievidza

Zodpovedný vedúci: Ing. Andrášiová Henrieta

 

Tel: +421 948 185 340

Tel: +421 948 185 405

 

mail: info@hebivital.sk , hebivital@hebivital.sk

web: www.hebivital.sk

 

Pracovná doba: Pondelok - Piatok 8.00-16.30

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
tel.: 032/6400 109 
e-mail: tn@soi.sk