Bolest a její zvládání

Výrobca: Portál

Kód produktu: P9788073672102

Dostupnosť: Na externom sklade

Cena: 11,95€

Autor                           Janáčková Laura
Nakladateľ                   Portál
Počet strán:                 200
Vúzba:                         pevná
Rok vydania:                2007
Vydanie:                      české

Bolesť je nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť (teda komplexný zážitok) spojená s akútnym alebo potenciálnym poškodením tkanív. Bolesť je vždy prežívaná subjektívne a možno ju ovplyvniť ako farmakologicky, tak psychoterapeuticky. Autorka zrozumiteľne vysvetľuje modely vzniku bolesti, zaoberá sa tiež psychogénne bolesťou, rozlíšením bolesti na akútnu a chronickú, metódami merania bolesti, individuálnymi rozdielmi pri vnímaní (prah bolesti) a terapiou bolesti. Zameriava sa predovšetkým na prostriedky psychoterapeutického ovplyvnenie bolesti, ako sú hypnózy, sugescia, relaxácia, biologická spätná väzba, pôsobenie placeba. Zdôrazňuje tiež význam empatie a správnej komunikácie s ľuďmi, ktorí trpia bolesťou. 
Kniha je určená psychológom, študentom medicíny, praktickým lekárom i pacientom.


Laura Janáčková: Bolesť a jej zvládanie
Problematikou bolesti sa autorka publikácie PhDr.Laura Janáčková, CSc., dlhodobo zaoberá. V súčasnej dobe je jej záujem sústredený aj na problematiku komunikácie a ľudskej sexuality. 
V úvodných stránkach je pripomenutá definícia bolesti Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO): "Bolesť je nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť, spojená s akútnym alebo potenciálnym poškodením tkanív, alebo je popisovaná výrazy takéhoto poškodenia ... ..Bolest je vždy subjektívne .. "(S.8) Väčšia časť knihy vyjadruje medicínske názory na bolesť, zodpovedajúce súčasnému rozvoju vedy. Autorka upozorňuje, že tak, ako neexistuje choroba sama o sebe nie je ani bolesť žiadny samostatný prvok. Vždy sa jedná o chorého človeka alebo človeka trpiaceho bolesťou. Bolesť je chápaná ako komplexný vnem, ktorý má svoju patofziologii, merateľnosť a možnosti terapie. V uvedenej publikácii je na bolesť nahliada aj z hľadiska pschologického a psychoterapeutického. 
V prvej z troch častí textu je vymedzený pojem bolesť, jej charakteristika, je načrtnutá jej histórie a patofyziológie. Je upozornené na existenciu psychogénne bolesti, ktorá nemá zjavný organický pôvod, má však biologický základ a vzniká na úrovni limbického systému a mozgovej kôry. Čitateľa iste zaujmú informácie o metódach merania bolesti. Pre orientáciu v danej problematike je potrebné pochopenie rozdielov medzi bolesťou akútnu a chronickú. Záver prvej časti je venovaný zamyslenie nad správaním a rolí chorého a zoznámenie s etikou a metódami liečby bolesti. 
Druhá časť knihy mapuje najčastejšie prejav bolesti v rôznych častiach tela. Osobitná pozornosť je venovaná bolestiam u termického úrazu, pri nádoroch a pri chirurgických zákrokoch. Autorka medzi iným upozorňuje, že bolesť sa môže stať nielen hlavným prejavom choroby, ale často aj chorôb samou (S.125). Tretia časť je venovaná problematike psychoterapia bolesti. Je predložené zamyslenie nad vzťahom lékře a pacienta, nad významom empatie a vhodne volené komunikácie s trpiacimi. Sú objasnené možnosti využitia placebo efektu, sugescia, hypnózy, relaxácia, kognitívne a kognitívno-behaviorálnej psychoterapie a arteterapia. Je napr. Pripomenuté, že cieľom arteterapia u pacientov s chronickou bolesťou je "lepšie sebapoznanie, ... relaxácie, katarzia a ventilácia napätie" (s.176). Záverom tretej časti sú uvedené informácie o možnostiach psychoterapie u akútnej a chronickej bolesti, prehľad inštitúcií pre liečbu bolesti a zoznam hlavných centier liečby bolesti v SR. 
Nielen po stránke obsahovej, ale aj po stránke formálnej je kniha výnimočne prehľadná, je napísaná aj keď odborným, napriek tomu zrozumiteľným jazykom. Sú vyznačené základné tézy, myšlienky a informácie, jasne a stručne sú formulované prehľady a súhrny za každou kapitolou. Text je preložený niekoľkých kazuistikami. Publikáciu by som odporučila všetkým záujemcom, ktorí sú motivovaní napríklad svojimi osobnými skúsenosťami a potrebami pochopiť základné problematiku bolesti. Kniha môže byť ale aj doplňujúcim študijným materiálom pre niektoré humanisticky orientované odbory stredných škôl alebo aj pre vysokoškolské štúdium v oblasti pomáhajúcich profesií. PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D. 

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!

Hodnotenie: - +

Opište kód z obrázku: